We verduurzamen NEDERLAND

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan Nederland verduurzamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan Nederland verduurzamen

WAAROM.

Organiseert de verduurzaming en ontzorgt. Zodat gemeenten en woningcorporaties zich beter kunnen richten op kerntaken. Dat gaat allemaal een stuk makkelijker met een goede financiële positie en liquiditeit. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare omgeving, dat mensen zich beter voelen in gebouwen en bestuur dat zorgvuldig met beperkte middelen omgaat.

 

Bewust Investeren in onze toekomst.

 

 

Gemeenten en woningcorporaties hebben moeite om maatschappelijk vastgoed duurzaam te maken. De wil en plicht om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is er zeker, maar tekort aan geld, kennis en tijd staan de overgang naar snelle verduurzaming van onze omgeving in de weg. Terwijl inwoners zelf bezig zijn met slimme meters, zonnepanelen, isolatie en alternatieve energiebronnen, laat de aanpak van scholen, sportcomplexen, gemeentehuizen en multifunctionele accommodaties op zich wachten.

 

Bewust Investeren pakt aan en maakt de ambities van anderen waar. Realiseert en financiert.

 

 

GEMEENTEN.

 

 

De verduurzaming van scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen vraagt geld, kennis en tijd. Bewust Investeren stelt zich ten doel om tenminste 10 miljoen
maatschappelijk vastgoed te verduurzamen in de komende 10 jaar.

 

De samenwerking met BNG Bank, Nationale Nederlanden, en Bewust Investeren maakt dat mogelijk.

 

WONING

CORPORATIES.

 

 

Veel woningcorporaties hebben nog maatschappelijk vastgoed in hun portefeuille. Bewust Investeren heeft de organisatie, kennis en financiële faciliteiten om dit vastgoed via een op te richten stichting over te nemen en versneld te verduurzamen. Dat biedt woningcorporaties de financiele middelen en ruimte om zich te richten op de kerntaak, duurzame en betaalbare woningen voor haar huurders te bieden.

 

WAT WE AANPAKKEN.

 

 

- Scholen 

- Theaters

- Sportcentra

- Gemeentehuizen 

 

 

 

- Zwembaden

- Sportcomplexen

- Buurthuizen

- Multifunctionele accomodaties

 

ONZE DUURZAAMHEID.

Beleggers spreken over ESG: Environmental, Social, Governance.

Met andere woorden milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur.

Dit is wat Bewust Investeren daaronder verstaat.

Milieu.

 

Wij dragen bij aan een betere leefomgeving.

- Maatschappelijk vastgoed naar minimaal label A++

- Besparen op energie en reductie CO₂-uitstoot

- Gebruikmakend van duurzame energiebronnen

 

Door verkoopopbrengst kan de gemeente indirect haar andere duurzaamheidsdoelstellingen realiseren.

Mens en maatschappij.

 

Wij creeëren voor onder andere scholen en gemeentehuizen een beter binnenklimaat.

- Meer werkplezier

- Minder ziekteverzuim

- Betere schoolprestaties

 

Scholen, theaters en andere maatschappelijke voorzieningen blijven beschikbaar voor de lokale gemeenschap. Een deel van de verkoopopbrengst van maatschappelijk onroerend goed van corporaties kan worden ingezet voor verduurzaming van de portefeuille.

Behoorlijk bestuur.

 

Wij zorgen voor een transparant bestuursmodel.

- Gemeente als toezichthouder

- Gemeente behoudt de controle 

- Bestemmingsplan blijft bij de gemeente

- Na de erfpachtperiode krijgt de gemeente het      vastgoed ‘om niet’ terug

 

De gemeente en corporatie krijgen meer ruimte zich te richten op hun kerntaken. De gemeente krijgt een voorspelbare, toekomstige kasstroom van de verduurzaming en afkoop van het onderhoud.

HOE HET WERKT.

Bewust Investeren zorgt voor de realisatie en financiering van de verduurzaming van maatschappelijk onroerend goed*. De Stichting Bewust Investeren in [gemeente] koopt het gebouw. Vervolgens investeert de stichting in de verduurzaming van het gebouw en organiseert de afkoop van het duurzaam langjarig onderhoud.

 

De gemeente pacht het gebouw van de stichting en kan daar 30 jaar, met een breekoptie van 15 jaar, gebruik van maken. Geen omkijken naar onderhoud, geen onverwachte kosten. De canon dekt de investeringen en kosten. Na afloop van de overeenkomst krijgt de opdrachtgever het gebouw weer ‘om niet’ in eigendom.

 

*bekijk de infographic en het bestuursmodel op desktop

BESTUURSMODEL.

PARTNERS.

NN Investment Partners (NN IP), de vermogensbeheerder van NN Group N.V., beheert wereldwijd in totaal een vermogen van ongeveer €246 miljard* voor institutionele en particuliere beleggers. NN IP is een actieve speler binnen de Nederlandse institutionele markt, is pionier op het gebied van duurzaam beleggen en heeft veel ervaring met beleggen in private debt en het ontwikkelen van op maat gemaakte beleggingsoplossingen voor haar klanten.

 

*Cijfers per 31 december 2017

BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Noord-Brabant behoort met haar 2,5 miljoen inwoners in 62 gemeenten tot de top kennis- en innovatieregio’s van Europa. De provincie streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen zet zij fors in op duurzame energie, jaagt ze baanbrekende innovaties aan en betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de energietransitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed versneld door samenwerking BNG bank, NN Group en Bewust Investeren 

College Alkmaar vindt ruimte voor verlaging schuldenlast vastgoed

 

9 maart 2019

1 mei 2018

Het college van Alkmaar heeft een inventieve manier gevonden om de schuldenlast te verlagen op het eigen onroerend goed en toch flink in te kunnen zetten op verduurzaming.

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een unieke samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV.

CONTACT.

Ir. Bart Hoevers

+31 6 12011656

Bart.Hoevers@bewustinvesteren.nl

 

Ir. Gerben Dros

+31 6 53411422

Gerben.Dros@bewustinvesteren.nl

Hecht als oprichter van Bewust Investeren aan zorg voor maatschappij en milieu. Ervaren consultant en procesmanager. Creatieve en actiegerichte bruggenbouwer die communicatie hoog in het vaandel heeft staan. Gevoel voor verhoudingen en dynamiek tussen bestuur, politiek en publiek. Maakt innovatie concreet. Zorgt voor structuur binnen projecten, bewaakt budgetten, planning en kwaliteit. Benoemt en beheerst projectrisico’s. Kernwaarden: verantwoordelijkheid, innovatief, loyaliteit, resultaatgericht en samenwerken.

 

 

 

Zeer ervaren all-round strategisch vastgoedprofessional. Zorg voor maatschappij en milieu met meer dan 28 jaar consulting, waarvan 10 jaar als partner Deloitte. Scherp oog voor kansen en mogelijkheden van innovaties in maatschappelijke opgaven. Sterk in complexe transacties. Verbindt uiteenlopende professionals en smeedt deze tot hechte teams. Kernwaarden: gedreven, doelgericht, overtuigend, verantwoordelijk, inventief.

 

 

Zeer ervaren all-round strategisch vastgoedprofessional. Zorg voor maatschappij en milieu met meer dan 28 jaar consulting, waarvan 10 jaar als partner Deloitte. Scherp oog voor kansen en mogelijkheden van innovaties in maatschappelijke opgaven. Sterk in complexe transacties. Verbindt uiteenlopende professionals en smeedt deze tot hechte teams. Kernwaarden: gedreven, doelgericht, overtuigend, verantwoordelijk, inventief.